Obligacje zabezpieczone na majątku emitenta w postępowaniu upadłościowym

Co do zasady, w razie ogłoszenie upadłości emitenta obligacji korporacyjnych, pozycja obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym nie różni się niczym od pozostałych wierzycieli. Dochodzenie wierzytelności z obligacji korporacyjnych zasadniczo odbywa się na ogólnych zasadach. Wyjątek stanowią tu obligacje zabezpieczone na majątku emitenta. Odrębne postępowanie Czytaj dalej Obligacje zabezpieczone na majątku emitenta w postępowaniu upadłościowym

Upadłość emitenta

Obligacje korporacyjne powszechnie uważane są za stosunkowo bezpieczny sposób inwestycji posiadanego kapitału. Niemniej również w tym przypadku należy zachować sporą dozę ostrożności i przed nabyciem obligacji korporacyjnych dokładnie „prześwietlić” emitenta oraz zapoznać się z warunkami ich emisji. Największe niebezpieczeństwo dla obligatariuszy stanowi Czytaj dalej Upadłość emitenta