E-Kancelaria idzie na dno?

E-Kancelaria najprawdopodobniej popsuła weekend swoim obligatariuszom. Zgodnie z dzisiejszym komunikatem zarząd emitenta złożył bowiem w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, wniosek o ogłoszenie upadłości. Jak wskazano w treści ww. komunikatu, wniosek o Czytaj dalej E-Kancelaria idzie na dno?

Uboat-Line – co dalej?

Jeżeli posiadasz obligacje Uboat-Line polecam lekturę opublikowanego dzisiaj na łamach portalu StockWatch.pl artykułu „Uboat-Line bankrutuje, kto ma szansę odzyskać pieniądze?” z moim komentarzem, dotyczącym aktualnej sytuacji obligatariuszy Uboat-Line oraz tego czy warto podejmować obecnie jakiekolwiek działania i co niesie ze sobą upadłość emitenta. Czytaj dalej Uboat-Line – co dalej?

Uboat-Line nie wykupi już swoich obligacji

Zgodnie z treścią komunikatu zarządu Uboat-Line z dnia 28 lutego 2015 r., w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki. Przyczyny złożenia wniosku o upadłość Uboat-Line Jak Czytaj dalej Uboat-Line nie wykupi już swoich obligacji

Obligacje podporządkowane

Obligacje podporządkowane, to kolejny – obok obligacji wieczystych – nowy rodzaj obligacji wprowadzony przepisami nowej ustawy o obligacjach. Obligacje podporządkowane nie są obce polskiemu systemowi prawnemu, gdyż dotychczas możliwość ich emisji miały banki. Z uwagi na charakter tego typu obligacji, ich Czytaj dalej Obligacje podporządkowane

E-kancelaria – kolejny default na Catalyst

Zgodnie z komunikatem Zarządu Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. w dniu 26 lutego 2015 r. emitenta nie wykupił wartych 3,93 mln zł obligacji serii L (EKA0215) oraz nie wypłacił odsetek za ósmy okres odsetkowy od rzeczonych obligacji. Nie wskazano przy tym Czytaj dalej E-kancelaria – kolejny default na Catalyst

Obligacje wieczyste

Obligacje wieczyste to nowy rodzaj obligacji przewidziany w ustawie o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. Tego typu obligacje mają długą historię sięgającą aż XVIII wieku i występuje na rozwiniętych rynkach finansowych. Niemniej, do tej pory obligacje wieczyste nie występowały Czytaj dalej Obligacje wieczyste

Zgromadzenie obligatariuszy

Zgromadzenie obligatariuszy stanowi w mojej ocenie najważniejszą zmianę wprowadzoną przez nową ustawę o obligacjach. Jest to instytucja prawna wzorowana na rozwiązaniach działających już na zachodnich rynkach, a mająca stanowić narzędzie do modyfikacji warunków emisji obligacji korporacyjnych. W obecnym stanie prawnym, z Czytaj dalej Zgromadzenie obligatariuszy

Nowa ustawa o obligacjach

W dniu dzisiejszym Prezydent RP podpisał przyjętą przez Sejm w dniu 15 stycznia 2015 r. nową ustawę o obligacjach. Nowa ustawa o obligacjach ma wejść w życie z dniem 01 lipca 2015 r. Należy jednak zaznaczyć, że do obligacji wyemitowanych przed dniem wejścia jej Czytaj dalej Nowa ustawa o obligacjach

Obligacje zabezpieczone na majątku emitenta w postępowaniu upadłościowym

Co do zasady, w razie ogłoszenie upadłości emitenta obligacji korporacyjnych, pozycja obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym nie różni się niczym od pozostałych wierzycieli. Dochodzenie wierzytelności z obligacji korporacyjnych zasadniczo odbywa się na ogólnych zasadach. Wyjątek stanowią tu obligacje zabezpieczone na majątku emitenta. Odrębne postępowanie Czytaj dalej Obligacje zabezpieczone na majątku emitenta w postępowaniu upadłościowym

GC Investment – informacje dla obligatariuszy

Obligatariuszy GC Investment zachęcam do lektury wywiadu przeprowadzonego ze mną dla portalu StockWatch.pl (link TUTAJ). W wywiadzie tym udzielam odpowiedzi na pytania użytkowników forum obligacji StockWatch.pl dotyczące możliwości dochodzenia wierzytelności z obligacji w obliczu upadłości spółki.