Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne nie wypłaciło odsetek

Powszechne Towarzystwo InwestycyjnePowszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. nie wypłaciło odsetek od niezabezpieczonych obligacji serii C, których wykup przypada na 08 listopada 2015 r. (PTI1115). Powyższa okoliczność uprawnia obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu obligacji. Niestety Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne wbrew ciążącemu na emitencie obowiązkowi nie poinformowało w raporcie bieżącym o zaistnieniu takich okoliczności. Spółka dotychczas nie przedstawiła oficjalnego stanowiska.
Źródło

Co więcej brak płatności odsetek od obligacji serii C uprawnia również obligatariuszy serii B (PTI0615) i D (PTI0816) do żądania przedterminowego wykupu posiadanych obligacji. Zarówno serii B, jak i D jest zabezpieczona hipotekom.

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. to firma inwestycyjno –doradcza, której działalność skupia się przede wszystkim na inwestycjach kapitałowych w małe i średnie firmy, chcące zadebiutować na giełdzie. Spółka pomaga ww. firmom  w zakresie doradztwa finansowego i prawnego, sposobu pozyskania kapitału na rozwój oraz w ewentualnej restrukturyzacji.
Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*