PUBLIKACJE I WYWIADY

Uboat-Line to niestety kolejna spółka, która zapisze się niechlubnie w kronikach Catalyst. W związku ze złożeniem przez Zarząd Uboat-Line wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki, zostałem poproszony o udzielenie komentarza, co do możliwości odzyskania zainwestowanych środków przez obligatariuszy. Artykuł opublikowany na łamach portalu StockWatch.pl znajdziesz pod linkiem – „Uboat-Line bankrutuje, kto ma szansę odzyskać pieniądze?”

Sprawa upadku Ganta jest szeroko omawiana w mediach. Zostałem poproszony przez
Obligatariuszom spółki GC Investment polecam lekturę przeprowadzonego ze mną wywiadu, który został opublikowany na łamach portalu StockWatch.pl (link „Upadłość GC Investment – adwokat odpowiada na pytania obligatariuszy”). W rzeczonym wywiadzie udzielam odpowiedzi na pytania użytkowników forum obligacji StockWatch.pl dotyczące możliwości dochodzenia wierzytelności w obliczu upadłości emitenta.

Sprawa upadku Ganta jest szeroko omawiana w mediach. Zostałem poproszony przez Gazetę Wyborczą o udzielenie wywiadu,  jako specjalista ds. upadłości i pełnomocnik wielu klientów tego dewelopera.

Cytat Czy ogłoszenie możliwości zawarcia układu oznacza dobre wieści dla posiadaczy obligacji Ganta?

– Niekoniecznie. Na nieszczęście wierzycieli sąd stwierdził, że w spółce nie ma pieniędzy nawet na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał, że wierzyciele żadnej szkody i tak nie poniosą, a dostaną pewną szansę na odzyskanie długu.

Ich ściągnięcie nie będzie takie łatwe z uwagi na strukturę firmy.

– Tak. Gant zatrudniał pracowników, ale nie był właścicielem budynków, które budował. Powstawały całe sznurki związanych ze sobą spółek komandytowo-akcyjnych, z których trzeba teraz odzyskać pieniądze. To może być trudne, a na pewno długo potrwa.


Portal gospodarczy STOCKWATCH poprosił mnie również o komentarze do artykułu poświęconego zgłaszaniu wierzytelności Ganta.
Cytat  Do pisma zwierającego zgłoszenie wierzytelności należy dołączyć oryginały lub notarialnie poświadczone odpisy dokumentów uzasadniających zgłoszenia, tj. potwierdzających istnienie przysługującej nam wierzytelności. Ponadto do pisma zawierającego zgłoszenie wierzytelności należy dołączyć jego odpis wraz ze wszystkimi załącznikami. Odpis może mieć formę zwykłej kserokopii. Na kserokopii samego pisma zawierającego zgłoszenie należy się jednak podpisać. Warto też zrobić jedną kserokopię więcej i zatrzymać ją dla siebie. – mówi Michał Hajduk i właściciel kancelarii prawnej specjalizującej się m.in. dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, autor bloga www.wupadłości.pl.