Włodarzewska SA w restrukturyzacji

wlodarzewska-saW dniu 21 września 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GR 48/16) wydał postanowienie o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego wobec spółki Włodarzewska S.A. z/s w Warszawie. Na nadzorcę sądowego, bez zgody którego spółka nie może dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, została wyznaczona spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Funkcję sędziego-komisarza pełni zaś SSR A. Ziółkowska-Majkowska. 

Włodarzewska S.A. jest deweloperem działającym na rynku inwestycji mieszkaniowych od 2001 r. Spółka inwestuje głównie na rynku nieruchomości w Warszawie i województwie mazowieckim.

Otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego nie oznacza likwidacji spółki. Jest to bowiem postępowanie restrukturyzacyjne, które nie ma większego wpływu na bieżącą działalność spółki. Przy czym w ramach rzeczonego postępowanie Włodarzewska S.A. korzysta z ochrony przed wierzycielami, którzy w tym czasie nie mogą wszczynać postępowań egzekucyjnych.

Jeżeli ww. postępowanie restrukturyzacyjne zostanie pomyślnie zakończone długi powstałe przed dniem 21 września 2016 r. zostaną zrestrukturyzowane na zasadach określonych w propozycjach układowych, które mają zostać doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby w najbliższych tygodniach.

Spółka do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego nie wykupiła przeterminowanych obligacji serii C (WLO0516) i D (WLD0516). Termin ich spłaty, wartych odpowiednio 12,93 mln zł oraz 4,6 mln zł, minął 16 maja br. Deweloper przekazał wówczas informację do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, że wykup nastąpi w ciągu 30 dni roboczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*