Świadectwo depozytowe

Świadectwo depozytowe to termin, który nie może być obcy żadnemu obligatariuszowi. Ów dokument stanowi bowiem niezbędny załącznik do pozwu przeciwko emitentowi, jak i zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym emitenta. Co więcej, często jego złożenie jest warunkiem skuteczności żądania natychmiastowego wykupu obligacji Czytaj dalej Świadectwo depozytowe