Kowenanty obligacyjne

Kowenanty obligacyjne to klauzule zawarte w treści warunków emisji obligacji, które mają za zadanie dodatkowo zabezpieczyć interes obligatariuszy. Ich naruszenie przez emitenta zazwyczaj rodzi po stronie obligatariuszy prawo do żądania przedterminowego wykupu obligacji. Obligacyjne kowenanty mogą nakazywać lub zakazywać emitentowi Czytaj dalej Kowenanty obligacyjne