Żądanie natychmiastowego wykupu obligacji

Wykup obligacji polega na spełnieniu przez emitenta określonego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego. Co do zasady następuje on w terminie określonym w warunkach emisji. Przepisy ustawy przewidują jednak sytuację, w których po stronie emitenta powstaje obowiązek wcześniejszego ich wykupu. Może on Czytaj dalej Żądanie natychmiastowego wykupu obligacji