e-Kancelaria – zakończenie postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. prowadzone w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej pod sygn. akt VIII GUp 23 / 15 zostało formalnie zakończone. Niestety ze zgromadzonych funduszów masy upadłości udało się zaspokoi jedynie część zadłużenia (22,18 %) i to Czytaj dalej e-Kancelaria – zakończenie postępowania upadłościowego