Obligacje przychodowe

Obligacje przychodowe to jedyny rodzaj obligacji pozwalający na wyłączenie odpowiedzialności emitenta całym majątkiem za roszczenia obligatariuszy. Z drugiej strony w większym stopniu zabezpieczają interesy obligatariuszy, albowiem przyznają prawo do zaspokojenia wynikających z nich roszeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta. Czytaj dalej Obligacje przychodowe