Czym są warunki emisji obligacji?

Warunki emisji obligacji stanowią bardzo waży dokument sporządzany przez emitenta, z którego treścią powinien zapoznać się każdy inwestor przed nabyciem obligacji. Określa on bowiem nie tylko świadczenia wynikające z obligacji i sposób ich realizacji, ale co ważniejsze również podstawowe dane Czytaj dalej Czym są warunki emisji obligacji?