Zmiana warunków emisji obligacji

Jak już wskazywałem w poprzednim wpisie warunki emisji określają treść stosunku prawnego łączącego emitenta i obligatariuszy. Przy czym owa treść może ulec zmianie wraz ze zmianą treści warunków emisji, która jest dopuszczalna nawet już po przeprowadzeniu emisji. Co więcej nie Czytaj dalej Zmiana warunków emisji obligacji