Przedawnienie roszczeń z obligacji

Zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą, roszczenia wynikające z obligacji, podobnie jak inne roszczenia majątkowe, ulegają przedawnieniu. Terminy przedawnienia określone w Kodeksie cywilnym nie mają jednak zastosowania do roszczeń z obligacji. Ustawa o obligacjach zawiera bowiem własne przepisy regulujące tą kwestie. Czytaj dalej Przedawnienie roszczeń z obligacji