Dematerializacja obligacji

Dematerializacja obligacji stała się obligatoryjna począwszy od dnia 01.07.2019 r. Oznacza to, że od tej daty żadne obligacje nie mogą mieć formy dokumentu. Zakaz emitowana obligacji w formie dokumentu ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nimi. Eliminuje on bowiem ryzyko Czytaj dalej Dematerializacja obligacji