Tryb emisji obligacji korporacyjnych

Tryb emisji obligacji korporacyjnych jest sposobem oferowania ich nabycia. Zgodnie z treścią art. 33 ustawy o obligacjach emisja może nastąpić albo w trybie publiczny (oferta publiczna papierów wartościowych), albo niepublicznym. Ustalając tryb danej emisji należy brać pod uwagę całokształt czynności Czytaj dalej Tryb emisji obligacji korporacyjnych