Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy

Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy nie zawsze jest możliwe. Jak bowiem wskazywałem w ostatnim wpisie (link TUTAJ), jest to instytucja fakultatywna, zależna od woli emitenta. Istnienie zgromadzenia obligatariuszy zależy wyłącznie od treści warunków emisji. Niemniej w przypadku ukonstytuowania zgromadzenia obligatariuszy, postanowienia warunków Czytaj dalej Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy