Przebieg zgromadzenia obligatariuszy

Przebieg zgromadzenia obligatariuszy co do zasady określają przepisy ustawy o obligacjach. Dodatkowo może on zostać uregulowany w warunkach emisji. Przy czym postanowienia warunków emisji nie mogą wyłączać lub ograniczać regulacji ustawowych. Otwarcie zgromadzenia i wybór przewodniczącego Zgromadzenie obligatariuszy otwiera członek Czytaj dalej Przebieg zgromadzenia obligatariuszy