Uczestnictwo w zgromadzeniu obligatariuszy

Uczestnictwo w zgromadzeniu obligatariuszy nie zawsze będzie przysługiwało posiadaczowi obligacji. Aby skorzystać z tego prawa należy bowiem uczynić zadość określonym w ustawie wymogom formalnym. Ponadto pewien krąg obligatariuszy został w ogóle pozbawiony tego prawa. Podmioty uprawnione do uczestnictwa z zgromadzeniu Czytaj dalej Uczestnictwo w zgromadzeniu obligatariuszy