Podejmowanie uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy

Podejmowanie uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy możliwe jest jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Informacje na temat porządku obrad powinny zaś znaleźć się w już ogłoszeniu o zgromadzeniu obligatariuszy. Każda obligacja daje prawo do jednego głosu. Obligatariusz może wykonywać prawo głosu Czytaj dalej Podejmowanie uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy