Uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy

Powództwo o uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy stanowi jeden z dwóch dostępnych trybów kwestionowania uchwały zgromadzenia obligatariuszy. Został on uregulowany w art. 70 ustawy o obligacjach, który określa m.in. przesłanki chylenia uchwały, podmioty legitymowane do wytoczenia powództwa oraz termin wniesienia pozwu. Czytaj dalej Uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy