Stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy stanowi drugi z dostępnych trybów kwestionowania uchwały zgromadzenia obligatariuszy. O tym który tryb będzie miał zastosowanie w przypadku danej uchwały decyduje rodzaj zarzucanej wadliwości. Przesłanki stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy Uchwała zgromadzenia obligatariuszy Czytaj dalej Stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy