Dochodzenie roszczeń z hipoteki z pominięciem administratora hipoteki

Hipoteka ustanowiona na nieruchomości stanowi najbezpieczniejszą formę zabezpieczenia obligacji korporacyjnych. Zwłaszcza jeżeli hipoteka zostanie wpisana na pierwszym miejscu a wartość obciążonej nieruchomości – stanowiącej własność innego podmiotu – jest odpowiednio wysoka. Niemniej również przy tej formie zabezpieczenia niejednokrotnie pojawiały się Czytaj dalej Dochodzenie roszczeń z hipoteki z pominięciem administratora hipoteki