Dochodzenie roszczeń z hipoteki z pominięciem administratora hipoteki

Hipoteka ustanowiona na nieruchomości stanowi najbezpieczniejszą formę zabezpieczenia obligacji korporacyjnych. Zwłaszcza jeżeli hipoteka zostanie wpisana na pierwszym miejscu a wartość obciążonej nieruchomości – stanowiącej własność innego podmiotu – jest odpowiednio wysoka. Niemniej również przy tej formie zabezpieczenia niejednokrotnie pojawiały się Czytaj dalej Dochodzenie roszczeń z hipoteki z pominięciem administratora hipoteki

Kto może zostać administratorem hipoteki?

Administrator hipoteki to bardzo odpowiedzialna funkcja, która wymaga od podmiotu ją sprawującego odpowiedniej wiedzy i kompetencji. Przepisy ustawy o obligacjach nie wprowadzają jednak żądnych wymogów w tym zakresie. Nie wprowadzają one też jakichkolwiek ograniczeń co do podmiotów mogących sprawować funkcję Czytaj dalej Kto może zostać administratorem hipoteki?

Administrator hipoteki – prawa i obowiązki

Administrator hipoteki to niezwykle ważna instytucja przewidziana przepisami ustawy o obligacjach. Wykonuje on bowiem prawa i obowiązki obligatariuszy, których roszczenia w stosunku do emitenta zostały zabezpieczone hipoteką na nieruchomości. W związku z powyższym wpis w księdze wieczystej obciążonej hipoteką nieruchomości Czytaj dalej Administrator hipoteki – prawa i obowiązki