Sprzedaż niewykupionych obligacji?

Ostatnimi czasy na rynku Catalyst coraz częściej mamy do czynienie z tzw. defaultami, czyli przypadkami braku wykupu obligacji w terminie przez emitenta. W razie zaistnienia powyższej sytuacji obligatariusz ma w zasadzie do wyboru tylko dwie możliwości: . wysłanie emitentowi wezwania do zapłaty, a Czytaj dalej Sprzedaż niewykupionych obligacji?

Obligacje podporządkowane

Obligacje podporządkowane, to kolejny – obok obligacji wieczystych – nowy rodzaj obligacji wprowadzony przepisami nowej ustawy o obligacjach. Obligacje podporządkowane nie są obce polskiemu systemowi prawnemu, gdyż dotychczas możliwość ich emisji miały banki. Z uwagi na charakter tego typu obligacji, ich Czytaj dalej Obligacje podporządkowane

Obligacje wieczyste

Obligacje wieczyste to nowy rodzaj obligacji przewidziany w ustawie o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. Tego typu obligacje mają długą historię sięgającą aż XVIII wieku i występuje na rozwiniętych rynkach finansowych. Niemniej, do tej pory obligacje wieczyste nie występowały Czytaj dalej Obligacje wieczyste

Nowa ustawa o obligacjach

W dniu dzisiejszym Prezydent RP podpisał przyjętą przez Sejm w dniu 15 stycznia 2015 r. nową ustawę o obligacjach. Nowa ustawa o obligacjach ma wejść w życie z dniem 01 lipca 2015 r. Należy jednak zaznaczyć, że do obligacji wyemitowanych przed dniem wejścia jej Czytaj dalej Nowa ustawa o obligacjach

Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne z roku na rok stają się coraz popularniejszą formę lokowania kapitału, stanowiącą kuszącą alternatywę dla tradycyjnych form inwestycji. Obligację korporacyjne zyskują również dużą popularność wśród samych przedsiębiorców jako forma pozyskiwania pieniędzy na prowadzoną działalność gospodarczą, a przede wszystkim Czytaj dalej Obligacje korporacyjne