Umorzenie postępowania upadłościowego GANT Development prawomocne!

umorzeniu postępowania upadłościowego GANT Development S.AZarząd Spółki Gant Development S.A. w dniu 25 listopada 2014 r. otrzymał od Syndyka Masy Upadłości Gant Development S.A. w upadłości likwidacyjnej postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu, X Wydziału Gospodarczego w sprawie zażaleń na umorzenie postępowania upadłościowego spółki.

Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 7 lipca 2014 r. (sygn. akt VIII GUp 1/14) o umorzeniu postępowania upadłościowego GANT Development S.A zaskarżyli wierzyciele, tj. spółki: Bonus Lucrum Księgowość, Finanse, Audyt Sp. z o.o.z/s w Legnicy, Agroleasing Sp. z o.o. i Lubomira Serbina, Budopol Wrocław S.A. w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu, a także sam syndyk – Kancelaria Syndyków Piątkowski, Szczerbiński sp. j. z/s we Wrocławiu. Żródło

Zgodnie z treścią postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2014 r, postępowanie zażaleniowe z wniosku Bonus Lucrum Księgowość, Finanse, Audyt Sp. z o.o. z/s w Legnicy zostało umorzone, zaś pozostałe zażalenia oddalono.

Powyższe oznacza, że postępowanie upadłościowego GANT Develoment S.A. jest już prawomocne, a co za tym idzie otwarta została droga do dalszego dochodzenia przed sądem swoich należności z tytułu wemitowanych przez spółkę obligacji.

Obligatariuszom posiadającym obligacje spółki GANT Development S.A. i zainteresowanym dalszym dochodzeniem swoich wierzytelności polecam przygotowany przy mojej współpracy artykuł na portalu StockWatch.pl – „Obligatariuszom Ganta pozostaje żmudna walka o pieniądze”

Ponadto zachęcam do lektury mojego artykułu zamieszczonego na blogu wupadłości.pl „Zmiany stosunków prawnych dokonane w postępowaniu upadłościowym po jego umorzeniu lub zakończeniu”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*