Przedawnienie roszczeń z obligacji

Zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą, roszczenia wynikające z obligacji, podobnie jak inne roszczenia majątkowe, ulegają przedawnieniu. Terminy przedawnienia określone w Kodeksie cywilnym nie mają jednak zastosowania do roszczeń z obligacji. Ustawa o obligacjach zawiera bowiem własne przepisy regulujące tą kwestie. Czytaj dalej Przedawnienie roszczeń z obligacji

Kto może zostać administratorem hipoteki?

Administrator hipoteki to bardzo odpowiedzialna funkcja, która wymaga od podmiotu ją sprawującego odpowiedniej wiedzy i kompetencji. Przepisy ustawy o obligacjach nie wprowadzają jednak żądnych wymogów w tym zakresie. Nie wprowadzają one też jakichkolwiek ograniczeń co do podmiotów mogących sprawować funkcję Czytaj dalej Kto może zostać administratorem hipoteki?

Zmiany w zakresie emisji obligacji

Dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy, które wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie emisji obligacji korporacyjnych. Wpłyną one zarówno na podniesienie kosztów emisji, jak i wydłużeniu czasu potrzebnego do jej przeprowadzenia. Niewątpliwie spowoduje to spadek atrakcyjności tej formy finansowania. Obowiązkowa Czytaj dalej Zmiany w zakresie emisji obligacji

Administrator hipoteki – prawa i obowiązki

Administrator hipoteki to niezwykle ważna instytucja przewidziana przepisami ustawy o obligacjach. Wykonuje on bowiem prawa i obowiązki obligatariuszy, których roszczenia w stosunku do emitenta zostały zabezpieczone hipoteką na nieruchomości. W związku z powyższym wpis w księdze wieczystej obciążonej hipoteką nieruchomości Czytaj dalej Administrator hipoteki – prawa i obowiązki

Obligacje zabezpieczone na nieruchomości

Obligacje zabezpieczone na nieruchomości, bez względu czy należącej do samego emitenta, czy też do innego podmioty, stanowią najbezpieczniejszą formę inwestycji w obligacje korporacyjne. Hipoteka ustanowiona na rzecz obligatariuszy daje bowiem najwyższy stopień zabezpieczenia ich roszczeń i w zasadzie gwarantuje odzyskania Czytaj dalej Obligacje zabezpieczone na nieruchomości

Obligacje przychodowe

Obligacje przychodowe to jedyny rodzaj obligacji pozwalający na wyłączenie odpowiedzialności emitenta całym majątkiem za roszczenia obligatariuszy. Z drugiej strony w większym stopniu zabezpieczają interesy obligatariuszy, albowiem przyznają prawo do zaspokojenia wynikających z nich roszeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta. Czytaj dalej Obligacje przychodowe

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe GetBack S.A.

Przyspieszone postępowanie układowe GetBack S.A. jest już faktem. Wczoraj Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pozytywnie rozpoznał wniosek windykatora i otworzył jego postępowanie restrukturyzacyjne (sygn. akt VIII GR 13/18).

Przebieg przyspieszonego postępowania układowego

Jak już wiadomo w dniu 02 maja 2018 r. zarząd Getback S.A. złożył wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego. W związku z licznymi zapytaniami czytelników bloga w dzisiejszym wpisie przedstawiam w zarysie przebieg przyspieszonego postępowania układowego.

GetBack wnioskuje o przyśpieszone postępowanie układowe

W dniu 02 maja 2018 r. zarząd GetBack S.A. złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Pełna treść komunikatu emitenta TUTAJ Jak już wcześniej wskazano w raporcie bieżącym Czytaj dalej GetBack wnioskuje o przyśpieszone postępowanie układowe