USŁUGI

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka – jako jedna z nielicznych w Polsce – od wielu lat specjalizuje się w dochodzeniu należności z niewykupionych obligacji korporacyjnych.

Świadczone usługi obejmują zarówno reprezentowanie obligatariuszy w postępowaniach sądowych, jak i postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym emitenta.

W zakres naszych usług wchodzi również wszczynanie postępowań sądowych celem:

Ponadto kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie przeprowadzania Zgromadzenia obligatariuszy oraz egzekwowania wykonywania obowiązków przez Agentów Emisji oraz Administratorów zabezpieczenia / Administratorów hipoteki

Moim Klientom zapewniam absolutną dyskrecję.

Kancelaria świadczy swoje usługi w całej Polsce.

Doradztwo prawne obligacje