Żądanie natychmiastowego wykupu obligacji

Żądanie natychmiastowego wykupu obligacjiWykup obligacji polega na spełnieniu przez emitenta określonego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego. Co do zasady następuje on w terminie określonym w warunkach emisji. Przepisy ustawy przewidują jednak sytuację, w których po stronie emitenta powstaje obowiązek wcześniejszego ich wykupu. Może on powstać zarówno z mocy samego prawa, jak i na żądanie obligatariusza. W tym drugim przypadku natychmiastowy wykup stanowi swego rodzaju sankcja za niedotrzymanie warunków emisji.

Przede wszystkim obligatariusz może żądać natychmiastowego wykupu obligacji w części, w jakiej przewidują one świadczenie pieniężne, jeżeli emitent jest w zwłoce z wykonaniem choćby części wynikających z nich zobowiązań (art. 74 ust. 2 ustawy o obligacjach).

Obligatariusz może żądać natychmiastowego wykupu obligacji również w przypadku niezawinionego przez emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji wskażą krótszy okres. (art. 74 ust. 2 ustawy o obligacjach).

Ponadto obligacje podlegając natychmiastowemu wykupowi na żądanie obligatariusza w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne, jeżeli emitent nie ustanowił zabezpieczeń w terminach wynikających z warunków emisji (art. 74 ust. 3 ustawy o obligacjach).

Wszystkie z wyżej wskazanych sytuacji dają obligatariuszowi prawo do żądania natychmiastowego wykupu obligacji choćby możliwość taka nie została przewidziana wprost w warunkach emisji.

Żądanie natychmiastowego wykupu obligacji może przysługiwać obligatariuszowi również w innych przypadkach o ile wynika to z treści warunków emisji.

Wzór żądania natychmiastowego wykupu obligacji do pobrania TUTAJ.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w dochodzeniu swoich należności istnieje możliwość  zlecenia sprawy mojej kancelarii. 

4 Replies to “Żądanie natychmiastowego wykupu obligacji”

 1. Szanowny Panie,
  chciałbym zapytać o następującą kwestię. W przypadku wysłania do Emitenta uzasadnionego wezwania do przedterminowego wykupu obligacji – jaki jest maksymalny termin na wykonanie takiego przelewu przez Emitenta ?
  z poważaniem

  • Termin jest „natychmiastowy”. Przepisy nie określają ile to jest dni. Środki powinny zostać wypłacone niezwłocznie, oczywiście o ile sami nie wskazaliśmy emitentowi jakiegoś dłuższego terminu.

 2. Dzień dobry,
  co mogę zrobić w sytuacji kiedy Emitent nie wypłacił mi w 2020 roku 3 okresów odsetkowych.Poza tym w marciu 2021 minął termin wykupu obligacji.Niestety Emitenet nie posuwa się do tego aby wykupić.Telefonicnzie poinformował mnie , ze ma problemy finansowe.Co powinnam zrobić w tej sytuacji?

  • W takim przypadku należy dochodzić swoich należności na drodze sądowej. A po uzyskaniu wyroku wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*