Zgłoszenie wierzytelności GetBack

zgłoszenie wierzytelności GetBackW związku z licznymi zapytaniami wierzycieli GetBack co do terminu i formy w jakiej należy złożyć w sądzie zgłoszenie wierzytelności poniżej zamieszczam krótkie wyjaśnienie co do sposobu ustalania treści spisu wierzytelności w toku przyspieszonego postępowania układowego.

Zgłoszenie wierzytelności to instytucja właściwa prawu upadłościowemu. W przyspieszonym postępowaniu układowym spis wierzytelności sporządzany jest odpowiednio przez nadzorcę sądowego albo zarządcę wyłącznie na podstawie ksiąg rachunkowych i innych dokumentów posiadanych przez dłużnika oraz wpisów w księgach wieczystych i rejestrach. Przepisy prawa restrukturyzacyjnego nie przewidują dokonywania indywidualnych zgłoszeń wierzytelności przez wierzycieli.

W związku z powyższym wszelkie zapytania co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności oraz jego zakresu należy kierować bezpośrednio do samego dłużnika, ewentualnie ustanowionego przez sąd nadzorcy sądowego. Obligatariusze dłużnika dodatkowo mają do dyspozycji ustanowionego dla nich kuratora, do którego obowiązków należy reprezentowanie ich prawa.

W przyśpieszonym postępowaniu układowym wierzycielom nie przysługuje też prawo wnoszenia sprzeciwu zarówno co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności, jak i jej pominięcia. Jedynie dłużnik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń co do treści spisu wierzytelności.

O tym jak przebieg przyspieszone postępowanie układowe można przeczytać TUTAJ.

Ponadto Obligatariuszy GetBack zachęcam do lektury mojego wpisu na temat postępowania restrukturyzacyjnego wobec emitentów obligacji. Link TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*