Zmiany w zakresie emisji obligacji

Dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy, które wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie emisji obligacji korporacyjnych. Wpłyną one zarówno na podniesienie kosztów emisji, jak i wydłużeniu czasu potrzebnego do jej przeprowadzenia. Niewątpliwie spowoduje to spadek atrakcyjności tej formy finansowania.

Obowiązkowa dematerializacja obligacji

Od teraz wszystkie obligacje podlegają obowiązkowej dematerializacji. Oznacza to, że nowo emitowane obligacje korporacyjne nie mogą już mieć formy dokumentu. Każda nowa emisja wymaga rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).

Agent emisji

Nowe przepisy wprowadziły też instytucję agenta emisji. Jego funkcję mogą sprawować jedynie firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze. Do obowiązków agenta emisji należy:

  • weryfikacja dochowania przez emitenta ustawowych wymogów w zakresie emisji obligacji;
  • weryfikacja działań emitenta pod kątem ich zgodności z wymogami dotyczącymi oferowania obligacji;
  • ewidencjonowanie osób uprawnionych z obligacji
  • weryfikacja spełniania przez obligacje oraz emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych wynikających z regulaminu KDPW, a także tego, czy obsługa realizacji zobowiązań emitenta zapewnia możliwość prawidłowego wykonania zobowiązań z obligacji
  • pośrednictwo przy zawieraniu przez emitenta umowy dotyczącej rejestracji obligacji w depozycie papierów wartościowych

Przy czym obowiązki określone nowymi przepisami mogą zostać rozszerzone na mocy umowy zawartej przez agenta emisji z emitentem.

Poinformowanie o wyemitowanych obligacjach

Ponadto na emitenta nałożono obowiązek poinformowania KDPW o wszystkich wyemitowanych przez niego obligacjach, które nie zostały umorzone przed wejściem w życie nowych przepisów, tj. przed dniem 01 lipca 2019 r. Uchybienie powyższemu obowiązkowi może skutkować nałożeniem grzywny, której wysokość może sięgnąć nawet dwóch milionów złotych.

emisji obligacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*